Zlecenia publiczne dla budownictwa

Dzisiaj głównymi zleceniodawcami firm budowlanych są państwowe jednostki i organizacje publiczne, które przygotowując się do cywilizacyjnego skoku a przy okazji wydając szeroko zakrojone fundusze europejskie na cele rozwojowe. Aby rozwinąć infrastrukturę trzeba wyremontować albo wybudować od samych podstaw ogromną część rzeczy, których jeszcze nie ma. Chodzi tutaj przede wszystkim o setki kilometrów autostrad. A ponieważ infrastruktura kolejowa jest równie ważna w rozwiniętym kraju jak infrastruktura drogowa, konieczne jest remontowanie starych dworców, budowanie nowych wiaduktów i obwodnic miejskich. Wszystko to wymaga niewyobrażalnych wręcz nakładów finansowych po stronie państwa, z drugiej natomiast ogromnych możliwości krajowych firm do realizacji tak zaawansowanych zamówień publicznych. W ostatnim czasie w naszym kraju buduje się ogromne ilości dróg i najróżniejszych budynków jak stadiony czy hale sportowe – a to wymaga przede wszystkim umiejętnej pracy doświadczonych robotników. Gdyby ich nie było na rynku a firmy remontowo-budowlane nie potrafiłyby skutecznie prowadzić prostych prac budowlanych, publiczne pieniądze musiałby albo pójść do podwykonawców z innych krajów, albo nie trafiłyby do nikogo a państwo nie mogłoby zainwestować odpowiednich środków w swój infrastrukturalny rozwój.