Zgłoszenie remontu domu

Zgłoszenie remontu domu

Jeżeli planujemy remont domu to musimy pamiętać, aby zgłosić ten fakt w starostwie w czasie nie dłuższym niż 30 dni od wyznaczonej daty jego rozpoczęcia. W zgłoszeniu muszą być zawarte rzeczy takie jak rodzaj remontu, jego zakres oraz to w jaki sposób będą wykonywane roboty. Należy także określić kiedy dokładnie rozpocznie się planowany remont. Żeby móc wyremontować dom przy zgłoszeniu trzeba dodać również oświadczenie zezwalające na dysponowanie nieruchomością w celach budowlanych. Jeżeli zgłoszenie nie będzie kompletne, konieczne będzie uzupełnienie go przez zgłaszającego, a zostanie on powiadomiony o tym przez właściwy organ. Prace remontowe można rozpocząć, jeśli organ nie wniesie żadnych przeciwwskazań w ciągu 30 dni oraz w czasie nie późniejszym niż 2 lata od daty określonej w zgłoszeniu. Pozwolenie na remont nie zostanie wydane w przypadku, jeśli prace te będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Tak dzieje się na przykład przy przebudowie dachu. Nie otrzymamy go również wtedy, kiedy budowa bądź roboty budowlane, zawarte w zgłoszeniu naruszą miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania, jak też i inne przepisy. Należy więc pamiętać o zgłoszeniu wniosku na tyle wcześnie, żeby w razie potrzeby móc go jeszcze o coś uzupełnić. Niedobrze jest także być chyba zaskoczonym w trakcie remontu, nie posiadając potwierdzenia, które na ten remont zezwala.