Zanim ekipy budowlane wejdą na plac budowy

Zanim ekipy budowlane wejdą na plac budowy

Rozpoczęcie jakiejkolwiek budowy wymaga bardzo starannego i dokładnego przygotowania. Przede wszystkim należy przeprowadzić badania gruntu i na podstawie wyników opracować plan prowadzenia robót, przygotować wymagane materiały budowlane. Ocenę techniczną gruntów przeprowadzają geotechnicy. Geotechnika jest jedną z technicznych nauk, która zajmuje się badaniem gruntów budowlanych dla potrzeb budownictwa naziemnego, podziemnego. Ekspertyzy otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań gruntu pozwalają na odpowiednie dobranie materiałów budowlanych, na wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i umocnień gruntu. Szczególnie obecnie badania geotechniczne są bardzo istotne, mając na uwadze osunięcia gruntu i związane z tym katastrofy budowlane w ostatnich latach. Przy jakich pracach budowlanych są wykorzystywane ekspertyzy geotechniczne? Przed położeniem fundamentów planowanej budowli – są wręcz niezbędne, gdy budynek czy budowla mają stać na pochyłym terenie. Przed budową bądź wzmocnieniem nasypów, zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych. Badania geotechniczne wymagane są przed rozpoczęciem budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu – tu bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża. Badania geotechniczne pozwalają przewidzieć zjawiska osuwania się gruntu, a tym samym wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia. Geotechnicy również usuwają skutki osunięć gruntów, zabezpieczają osuwiska przed dalsza degradacją terenu. Podczas prac renowacyjnych, wzmacniają podłoże i fundamenty zabytkowych obiektów.