Wykonawcy robót budowlanych

Wykonawcy robót budowlanych

Prace budowlane, szczególnie teraz – w dobie projektów unijnych i wykorzystywania środków pochodzących z programów operacyjnych – są prowadzone na ogromną skalę. Wiele firm chcąc pozyskać duże zlecenia, włączają się do tej machiny poprzez uczestniczenie w przetargach i pozyskiwanie zleceń finansowanych z Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że wiele z tych przedsiębiorstw, które wygrywają przetargi na wykonawstwo ogromnych projektów nie posiada własnych sił przerobowych, aby sprostać wymaganiom projektu. Dlatego powstała swoista piramida wykonawców, podwykonawców, ich podwykonawców, którzy zlecają sobie według tej hierarchii wykonanie prac będących częścią przedsięwzięcia. Nie jest to praktyka dająca pozytywne efekty, ponieważ ilość firm zaangażowanych w budowę jednej autostrady niejednokrotnie powoduje nieporozumienia co do zakresu zleconych prac, nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów i wypłacaniu wynagrodzeń, a w efekcie po prostu opóźnienia w realizacji projektu. Rzeczywistość pokazuje, że prace prowadzone przez wykonawcę podzlecającego innym firmom część robót niemal zawsze skutkują ukończeniem budowy po zakładanym czasie. Takie budowy są również częściej otwierane na nowo z powodu zgłaszanych przez zamawiającego reklamacji. Wiele z nich ponadto nie zostaje ukończonych z powodu nieporozumień między poszczególnymi szczeblami współpracy. Jak dotąd, nie wprowadzono żadnych nowych regulacji w tym zakresie.