Wielkie zmiany cywilizacyjne

zmiany cywilizacyjne w budownictwie

Budownictwo w pierwszych tysiącleciach rozwijało się w bardzo wolnym tempie. Pierwsi ludzie pragnący ustrzec się przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nich w świecie zewnętrznym starali się przede wszystkim zaadaptować do schronienia to, co oferowała w ich okolicy przyroda. Naturalne miejsca jak jaskinie idealnie nadawały się do adaptowania na dość bezpieczne schronienia, ale bez wątpienia z czasem umiejętności budownicze pierwszych ludzi mocno się rozwinęły. I o ile wiele różnych regionów geograficznych bardzo różnie poradziło sobie z problemem budowania pierwszych domów, to momentem przełomowym w każdej z tych małych technologii budownictwa było przekonanie ludzi o tym, że muszą stworzyć całe osady a później miasta. Gdy jeszcze nie było państwowości i ludzie nie czuli się administracyjnie zobowiązani ani zarządzani, trudno było oczekiwać opodatkowania i wspólnej kasy na rozwój. A zabezpieczyć trzeba się było przed licznymi niebezpieczeństwami – tak zagrożeniami płynącymi z natury jak i od innych plemion zarabiających nie pracą swoich rąk, ale rabowaniem innych uczciwie pracujących społeczności. Konieczność budowania murów obronnych i przekonanie, że kilkadziesiąt domów rodzinnych zebranych na jednym terenie skutecznie odstraszy bandytów stały za pierwszymi prawdziwymi zmianami w budownictwie.