Ważne znaczenie murów oporowych

Ważne znaczenie murów oporowych

Mury oporowe, to ściany, elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie, wzmocnienie skarby, nabrzeża, muru, budynku. W ostatnich latach zanotowano wiele osunięć ziemi, nawet w takich miejscach, w których od stuleci ten problem nie występował. Wiele budynków mieszkalnych osunęło się wraz z ziemią, pozbawiając ludzi dachu nad głową. Budując dom mieszkalny na terenie, który mógłby ewentualnie ulec osunięciu w przyszłości, niezbędne są obecnie badania geotechniczne potwierdzające stabilność podłoża, aby zapobiec ewentualnej tragedii. Jednak ze względu na nachylenie, wymagane jest postawienie muru oporowego przed przystąpieniem do budowy. Wiele takich rozwiązań budowlanych możemy spotkać nie tylko na terenach górskich, gdzie ukształtowanie terenu jest bardzo różne, ale nawet na terenach nizinnych, gdzie ludzie chcąc mieć zapewnione widoki z domu, stawiali budynki na wzniesieniach. Jaka jest rola muru oporowego? Przede wszystkim musi zabezpieczyć przed osunięciem to, co stoi powyżej, lub skarpę ziemi, która może zagrozić np. torom kolejowym, czy drodze. W zależności od potrzeb, mury oporowe są budowane z betonu, kamieni, mogą być wzmacniane prętami stalowymi. Ponieważ mury oporowe przenoszą napór ochranianego obiektu na podłoże, od siły nacisku, od stopnia nachylenia zbocza zależy rodzaj materiału budowlanego. Mur, aby spełniał swoją rolę, musi być wkopany w ziemię na około 2/3 swojej wysokości. Częstymi w ostatnich latach elementami do budowy murów oporowych są gabiony, czyli metalowe kosze wypełnione kamieniami.