Praca w budownictwie wymaga absolutnego przestrzegania przepisów BHP

Praca w budownictwie wymaga absolutnego przestrzegania przepisów BHP

Budownictwo jest dziedziną, w której występuje duże zagrożenie dla pracowników. Jedynie absolutne stosowanie się do przepisów BHP, na każdym etapie wykonywanych prac budowlanych może zabezpieczyć pracowników przed wypadkiem. Przygotowanie do pracy, pracownik ekipy budowlanej musi rozpocząć od szkolenia BHP, stosownego dla swojego miejsca pracy, dla danej budowy. Budownictwo, to praca na mniejszych lub większych wysokościach, na ziemi, pod ziemią – w tunelach, wykopach, na wodzie i w bardzo różnych warunkach atmosferycznych. Każda sytuacja jest inna i wymaga dokładnego przygotowania pracowników. Bardzo ważną sprawą jest odpowiednie ubranie, włącznie z obuwiem i kaskiem, oraz zabezpieczeń osobistych podczas wykonywania pracy – liny, uprzęże, pasy. Właściwe ustawienie i przygotowanie maszyn do pracy – stabilność, montaż zabezpieczeń, właściwe podłączenie do prądu – jest jednym z ważniejszych działań przed przystąpieniem do pracy. Wiele wypadków występuje przy używaniu nie zabezpieczonych maszyn, bądź prowizorycznym podłączeniu do prądu. Wykopy muszą być odpowiednio zabezpieczone, zanim zejdzie do nich pracownik – osunięcia ziemi na pracujących na dole ludzi, to także jedna z przyczyn wielu śmiertelnych wypadków. Im bardziej zminimalizowane zostaną czynniki zagrożeń przy pracy w budownictwie, tym bardziej bezpieczna będzie praca.