Pozwolenia budowlane

Pozwolenia budowlane

Wszystkie dziedziny naszego życia są ładnie posegregowane, poukładane w określone ramki i zakwalifikowane do odpowiednich „szafek”. Ramy, które określają nasze zachowanie w określonych sytuacjach, to przepisy prawa. Budownictwo również należy do sektorów bardzo ściśle obwarowanych różnymi przepisami. Prawo budowlane określa czy i w jakiej sytuacji można wybudować budynek, czy można wyciąć drzewo, czy można dokonać rozbudowy lub wyburzenia. Jeżeli chcemy wybudować dom – albo choćby tylko garaż, potrzebujemy pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta lub Gminy – odpowiednio uprawnioną komórkę. Żeby owo pozwolenie uzyskać, należy spełnić określone warunki. Należy przedłożyć projekt budowlany, tytuł własności gruntu na którym stanie ten budynek. Należy również zatrudnić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do kontrolowania poprawności działań budowlanych – czyli kierownika budowy. Tenże kierownik deklaruje i gwarantuje swoimi uprawnieniami prawidłowość całego procesu. Jeżeli posiadamy wszystkie te dokumenty i dokonaliśmy wszystkich wymaganych formalności, urzędnik pisemnie wyda postanowienie, w którym zezwoli na budowę w kształcie i na warunkach, jakie zostały zgłoszone. Oczywiście po zbudowaniu należy zgłosić się ponownie, celem weryfikacji, czy ostateczny wygląd budynku jest identyczny ze zgłoszonym. Jeżeli wszystko jest w porządku, otrzymamy pozwolenie na użytkowanie budynku.