Parametry odprowadzanych ścieków

Parametry odprowadzanych ścieków

Coraz częściej zaczynamy zastanawiać się nad zamontowaniem w naszym domu przydomowej oczyszczalni ścieków a nie szamba. Co więc taka osoba powinna wiedzieć jeśli zależy jej na zainwestowaniu w przydomową oczyszczalnię ścieków? Głównie będzie tutaj potrzebna wiedza na temat procedur administracyjnych, które są konieczne do wybudowania urządzeń. Poza tym jednak również powinniśmy mieć świadomość tego, że ścieki spełniać muszą pewne wymagania. Dlatego zanim zdecydujemy się na określone urządzenie, naszym zadaniem będzie sprawdzenie czy one w stanie będą oczyścić ścieki wystarczająco dobrze. Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią alternatywę do kanalizacji miejskich. Jeśli my jako inwestorzy przyjmujemy obowiązki przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, to musimy zadbać o jakość odprowadzanych ścieków. Warto tutaj powiedzieć o parametrach ścieków. Skład ścieków opisywany może być przez wiele wskaźników chemicznych, aby jednak określić czy ścieki są wystarczająco oczyszczone wystarczy sprawdzić tylko: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, chemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawiesinę ogólną oraz azot ogólny i fosfor ogólny.