Odprowadzanie ścieków

Odprowadzanie ścieków

Kiedy budujemy dom to również musimy zdecydować się na sposób odprowadzania ścieków. Jest tutaj problem. Wielu z nas zastanawia się w takiej sytuacji czym powinniśmy kierować się przy tym wyborze. Pierwsze co nasuwa nam się na myśl to kwestie dotyczące natury materialnej. Jednak jest to jeden z wielu czynników jakie należy uwzględniać podczas wyboru sposobu odprowadzania i zagospodarowania ścieków. Jeśli w bliskim sąsiedztwie nie przebiega rura kanalizacyjna, to wtedy liczyć musimy się z utrudnionym dostępem i możliwością podłączenia do domu zewnętrznej kanalizacji. Często jest to w ogóle nie opłacalne rozwiązanie. Wtedy należy szukać innych. Istnieją dwie możliwości: szambo oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków. Oczywiście najpopularniejsze jest szambo. Obecnie nie przypomina ono wyglądem starych dawniejszych szamb. Warto jednak mimo tego zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem. Chodzi tutaj oczywiście o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Montując takie urządzenie jesteśmy spokojni. Ścieki są na tyle oczyszczone, że możliwe jest odprowadzenie ich do wód gruntowych.