Ochrona przed piorunami

Wyładowania atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz mienia. W budynkach uderzenie pioruna może spowodować znaczne uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, a nawet zapoczątkować pożar. Aby temu pobiec podczas budowy domu wykonywane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa sprawia, że prąd pochodzący z uderzenia pioruna znajduje zabezpieczoną drogę z powierzchni dachu do gruntu. Instalacja tego typu wykonywana jest najczęściej ze stali, która jest bardzo dobrym przewodnikiem. Stal przewodząc prąd pochodzący z pioruna nie ulega uszkodzeniom. Instalacja odgromowa składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym z nich są zwody poziome. Są to prowadzone poziomo na dachu druty, które opierają się na odpowiednio zaprojektowanych wspornikach. Kolejnym elementem jest uziemienie, które wykonane jest ze stalowych prętów lub płaskowników. Dzięki uziemieniu energia prądu wyładowuje się w ziemi nie powodując strat. Elementem łączącym uziemienie ze zwodami poziomymi są prowadzone pionowo przewody odprowadzające. Znajdować się one powinny w dwóch przeciwległych narożach budynków. Czasami w budynkach stosuje się również maszty odgromowe, ale w przypadku domów jednorodzinnych nie jest to powszechne rozwiązanie. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja zapewnia bezpieczeństwo.