Nowe wymagania względem architektury

Współczesne budownictwo nosi na sobie wyjątkowe znamiona komercjalizacji. Wszystkie budynki mają być przede wszystkim użyteczne – stąd koncepcja drapaczy chmur, które zapewniają możliwość umieszczenia kilkudziesięciu tysięcy pracowników najróżniejszych korporacji na powierzchni, która w centrum miasta zabiera jedynie kilkaset metrów kwadratowych. Ale na piętrzących się w górę kolejnych kondygnacjach każde kilkaset metrów kwadratowych kolejnego piętra daje ostatecznie niesamowitą powierzchnię. W przypadku galerii handlowych widać także, że budownictwo oraz architektura współczesna coraz lepiej uczą się wykorzystywać i tworzyć przestrzeń tak, aby zachęcała ludzi do określonych czynności. I tak salony fitness i siłownie projektowane i budowane są dzisiaj tak, aby ludzie chętnie zostawali dłużej i korzystali z nowych przyrządów do treningu a sklepy budowane są według wzorów pozwalających na skuszenie większej liczby klientów oferowanymi produktami. Budownictwo w mieście musiało dostosować się do nowoczesnych czasów a ponieważ zdecydowanie wzrosła rola konsumpcji i zakupów towarów oraz usług konieczne stało się tworzenie nieruchomości, które byłyby w stanie spełniać jednocześnie kilka funkcji. I tak w miastach nie brakuje nowoczesnych bloków, w których najniższe kondygnacje zajmują obiekty handlowe.