Na jaki okres czasu można przerwać rozpoczęta budowę domu

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę domu, określenia kierownika budowy i zgromadzenia określonych narzędzi i środków, możemy przystąpić do rozpoczęcia naszej inwestycji. Jednak, jak to w życiu bywa, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane różnego typu, na przykład musimy z jakichś względów opóźnić rozpoczęcie budowy lub tez już w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że zabrakło nam środków finansowych na dalsze budowanie. Co w takich sytuacjach, czy posiadane zezwolenia nie ulęgną przedawnieniu, jak się przed tym zabezpieczyć? Generalnie wydane pozwolenie na budowę domu jest ważne przez trzy lata, czyli od dnia uprawomocnienia się takiej decyzji mamy dokładnie tyle czasu na rozpoczęcie naszej inwestycji, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni ponownie wystąpić o wydanie pozwolenia. Jeśli rozpoczniemy już budowę, większość zezwoleń jest ważna rok lub 2 lata od daty ich wydania. Jednak nie jest to problem, gdyż w przypadku z jakichś powodów konieczność przerwania budowy i upłynięcia pewnego czasu, możemy wystąpić do organu, który wydał nam konkretne zezwolenia, o przedłużenie terminu ważności danych dokumentów. Istnieje jednak niebezpieczeństwo tego rodzaju, że w przypadku powstania w międzyczasie planu zagospodarowania przestrzeni danego terenu, niezgodnego z wydanymi wcześniej warunkami zabudowy dla naszej nieruchomości, decyzja ta może zostać cofnięta, chyba ze już zostało wydane i uprawomocniło się pozwolenie na budowę domu.