Na co przeznaczyć kredyt budowlany

Jednej rzeczy w życiu można być stuprocentowo pewnym. Otrzymanie jakiegokolwiek kredytu nie jest sprawą prostą. Banki bardzo niechętnie je udzielają, trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby to właśnie nam się udało. Szczególnie utrudnione jest otrzymanie tak zwanego kredytu budowlanego. Żeby się w ogóle o niego starać trzeba spełnić szereg różnych warunków. Na domiar złego to wcale jeszcze nie da nam ostatecznej gwarancji na jego przyznanie. Warto zapamiętać, że nawet ewentualne udzielenie kredytu udzielane jest tylko na nasz wniosek. Podstawą do udzielenia kredytu jest umowa, która zawiera się między nami, czyli kredytobiorcami, a placówką bankową. Do wniosku, który zaniesiemy do banku musimy koniecznie dołączyć parę rzeczy. Przede wszystkim musi się tam znajdować zaświadczenie z naszego zakładu pracy, w którym będzie wskazana wysokość naszych dochodów. Jeśli nie pracujemy, tylko jesteśmy emerytami, zamiast odcinku z zakładu pracy, musimy dołączyć odcinek emerytury z ostatniego miesiąca. Co więcej, konieczny jest dokument potwierdzający otrzymanie tegoż świadczenia. Jeśli natomiast należymy do osób, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej czy własnego przedsiębiorstwa koniecznie musimy do wniosku dołączyć specjalne zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy. Zaświadczenie to będzie dowodem na wysokość naszych dochodów. Najczęściej zaświadczenie musi być wystawione na dwa albo trzy miesiące, tak aby bank mógł sprawdzić, że są one na pewnym stałym poziomie. Dzięki temu placówka bankowa będzie miała pewność, że jesteśmy w stanie spłacać nasze zobowiązanie kredytowe w terminie. Kolejną rzeczą, którą musimy dołączyć do wniosku o kredyt jest zaświadczenie, które będzie potwierdzało nasze przysłowiowe czyste konto. Chodzi tu nie zaleganie z płaceniem świadczeń podatkowych i wszelkich składek ubezpieczeniowych. Niezbędne są też dokumenty, na mocy których bank będzie mógł potwierdzić prawdziwość wszystkich naszych przychodów. Tu trzeba się naprawdę bardzo postarać. Jeśli bank znajdzie jakąkolwiek, choćby najmniejszą niejasność, możemy być bardziej niż pewni, że kredytu nigdy w życiu nie otrzymamy. Może się zdarzyć też tak, że bank sam poprosi o jakieś dodatkowe dokumenty.