Montaż instalacji wodociągowych

Montaż instalacji wodociągowych

Aby prawidłowo funkcjonować, to każdy z nas musi mieć w swoim mieszkaniu oraz domu wodę. Woda do każdego piętra doprowadzana jest przez pion. Zawory czerpalne oraz baterie połączone są z pionami za pomocą podejść. Jeśli zależy nam na tym by piony jak i podejścia były sprawnie działającą instalacją, to przede wszystkim musi być ona zamontowana z kilkoma zasadami. Aby woda do piętra mogła płynąc z punktu czerpalnego, to przede wszystkim musi być odpowiednie ciśnienie. Ewentualne zmiany w dostawie związane są często z niedostatkiem ciśnienia w instalacjach. Powody tego najczęściej związane są z błędami w projektowaniu. Aby instalacja wodna dobrze działała, to muszą być odpowiednio poprowadzone przewody wody ciepłej nad przewodami wody zimnej. Jeśli również w pomieszczeniu znajdować mają się przewody gazowe, to one natomiast powinny biec nad przewodem wody ciepłej. Jest to główna zasada prowadzenia przewodów. Podobna dotyczy przewodów elektrycznych. Również należy pamiętać o tym, że jeśli przewody będą miały przechodzić przez ściany i sufity to nie mogą one być bezpośrednio zabetonować.