Ludzkie błędy przyczyną katastrof budowlanych

Ludzkie błędy przyczyną katastrof budowlanych

Każdy szuka oszczędności. Czy jednak oszczędzanie w budownictwie ma sens? Każda budowla, która nie jest prowadzona zgodnie z zaleceniami kierownictwa nadzorującego budowę, oraz nie stosująca się do wydanych ekspertyz i orzeczeń, może stanowić potencjalne zagrożenie w przyszłości dla ludzi, natury, czyli zmierzać ku katastrofie budowlanej. Jakie błędy są najczęstszymi przyczynami katastrof budowlanych? Mogą się takowe pojawić już na etapie projektowania budowli. Mogą nimi być – niedostateczna nośność, złe zaprojektowanie połączeń poszczególnych elementów budowli, wadliwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna, cieplna – prowadzi do korozji, czyli osłabienia i zniszczenia elementów konstrukcji, brak ekspertyzy technicznej, geotechnicznej. Kolejne błędy mogą się pojawić na etapie realizacji budowy, tzn. zastosowanie materiałów budowlanych o innych parametrach niż wymagane projektem, realizacja odbiegająca od dokumentacji technicznej, budowa niezgodna z właściwą technologią, zła jakość prac budowlanych. Czyli, w trakcie realizacji budowy w ramach oszczędności, drogie materiały budowlane mogą być zastąpione tańszymi, nie ma stałej osoby nadzorującej przebieg prac, czyli kierownika budowy – może jest to kuriozalne, ale się zdarza. Wiele zależy od eksploatacji i utrzymania oddanej do użytku budowli – obecnie buduje się dużo wielkopowierzchniowych hal, magazynów – wystarczy tylko zalegający na płaskich dachach śnieg, aby konstrukcja uległa zawaleniu, co już miało miejsce nie jeden raz w naszym kraju.