Kotły olejowe

Kotły olejowe

Wyróżnić można wiele rodzajów kotłów do centralnego ogrzewania. Do najpopularniejszych zalicza się gazowe oraz olejowe. W artykule tym zwrócimy właśnie uwagę na kotły olejowe, które są drugie w kolejności jako najpopularniejsze urządzenia grzewcze. Stosowane są one na tych obszarach, które nie są objęte siecią gazową. Wśród kotłów olejowych jest znacznie mniejszy wybór niż w kotłach gazowych. Jeśli chodzi o budowę, to obydwa rodzaje są do siebie podobne. Różnią się między sobą głównie tylko palnikami. W kotłach olejowych o których tutaj mówimy zamontowane są palniki nadmuchowe. Inaczej są one nazywane wentylatorami. Można wybrać kotły olejowe, które posiadają nadmuch jednostopniowy lub dwustopniowy. Kotły muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie. W przypadku kotła olejowego podstawowymi urządzeniami zabezpieczającymi jest zawór bezpieczeństwa, termostat, fotokomórka oraz przeponowe naczynie zbiorcze. Ponadto w każdym kole olejowym zamontowany jest ręcznie regulowany termostat i termometr, którego zadaniem jest mierzenie temperatury wody.