Kiedy rozpoczyna się proces budowlany

Kiedy rozpoczyna się proces budowlany

Każdy proces budowlany rozpoczyna się od przygotowania projektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego i jego akceptacji i wydania pozwolenia na rozpoczęcie budowy przez właściwy organ administracyjny, co musi być decyzją ostateczną. Realizacja budowy następuje poprzez samego inwestora, bądź na jego zlecenie firmie budowlanej. Aby budowa przebiegała zgodnie z wszelkimi wymogami, przepisami budowlanymi, konieczne są osoby nadzorujące ją, mające odpowiednie uprawnienia do tego. Projektant musi pilnować realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Kierownik budowy nadzoruje całość prac budowlanych, ale w przypadku gdy budowla jest rozległa, skomplikowana, może zostać powołanych dodatkowo kilku kierowników robót, którzy nadzorują poszczególne odcinki budowy. Jedna budowa, może być prowadzona w kilku miejscach, dopiero na końcu łączona jest w całość – metro, autostrada, tama i wiele innych. W przypadku prowadzenia budów, na których zgodnie z przepisami musi być obecny inspektor nadzoru inwestorskiego, należy taką osobę zatrudnić. W przypadku specyficznych budów, może okazać się konieczne zatrudnienie innych specjalistów, jak archeolodzy, geodeci, geolodzy. Kierownik budowy jest najważniejszą osoba na placu budowy. Jego zadaniem jest koordynowanie i organizacja dostaw, przebiegu prac budowlanych i pracy ludzi. Jest odpowiedzialny za wszystko, co się na placu budowy dzieje.