Katastrofy budowlane i ich przyczyny

Katastrofy budowlane i ich przyczyny

Według definicji, katastrofa budowlana to nagłe i niespodziewane zniszczenie obiektu budowlanego, nie zamierzone przez człowieka. Przed rozpoczęciem każdej budowy, szczególnie takiej o bardzo dużym znaczeniu i równie dużych gabarytach, wykonywanych jest szereg ekspertyz, które wyraźnie określają rodzaj i jakość podłoża, rodzaj i ilość materiałów budowlanych, ich połączenia, odpowiednią nośność, wentylację, izolację, oraz wiele innych czynników, od których zależy stabilność, trwałość i odporność budowli. Niestety, czasem słyszymy o katastrofach budowlanych, spowodowanych głównie błędem na jakimś etapie planowania budowy. Czyli, zawodzi czynnik ludzki. Zdarza się wiele katastrof spowodowanych losowymi zdarzeniami, na które nikt nie ma wpływu, jak powódź, pożar, wybuch, wstrząsy sejsmiczne, tąpnięcia, nagłe osunięcia gruntu, huragany – czy aby na pewno jednak współczesna nauka i technika nie jest w stanie zabezpieczyć się choć przed kilkoma z tych zagrożeń, lub zminimalizować ich skutki? Japończycy, którzy mieszkają w regionie zdecydowanie narażonym na wstrząsy sejsmiczne, od lat stosują w budownictwie specjalne metody, które w przypadku trzęsienia ziemi pozwalają przetrwać nawet wysokim budynkom. W regionach zagrożonych powodziami budowane są specjalne wały i mury przeciwpowodziowe, które zabezpieczają okolicznych mieszkańców przed utratą dobytku. Zdarza się jednak, że katastrofy budowlane występują, mimo iż człowiek zrobił ze swojej strony wszystko w celu zabezpieczenia budowli. Natura, tak do końca nie jest przewidywalna.