Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie

Według statystyk, około 25% wszystkich wypadków zaistniałych podczas prac budowlanych stanowią wypadki śmiertelne. Analizując stanowiska budowlane, na pierwszych miejscu jest ilość wypadków z udziałem pomocniczych robotników budowlanych, a na kolejnym – murarzy. Kolejne grupy zawodowe to cieśle, dekarze, elektrycy, operatorzy maszyn są na samym końcu, chociaż i ich wypadki śmiertelne nie omijają. Każdy wypadek w budownictwie analizowany jest pod względem trzech etapów – faza przedwypadkowa, czyli przygotowanie miejsca pracy, faza wypadkowa, czyli sam wypadek i jego przebieg, będący następstwem fazy przedwypadkowej i faza powypadkowa, czyli stan ludzi i miejsca budowy po wypadku. Ponieważ każda kolejna faza jest konsekwencją poprzedniej, wszystkie trzy są bardzo dokładnie analizowane, aby mogły później stać się materiałem prewencyjnym dla innych ekip budowlanych. Każdy wypadek w budownictwie jest konsekwencją poprzedzających go działań, zdarzeń, zaniechań, nie ma więc wypadku, który zdarzyłby się nagle i nie wiadomo dlaczego. Na miejscu pierwszym, przyczyną wypadków jest upadek z wysokości. Czyli, źle zamontowane rusztowania, awarie platform i koszy dla pracowników – blokady, zerwania lin, złożenie się lub odpadnięcie od ściany drabin. Na drugim miejscu są wypadki spowodowane pożarem, wybuchem, zapłonem oraz utratą kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanymi urządzeniami. Trzecie miejsce zajmują wypadki spowodowane przez ześliźnięcie się, upadek, lub uderzenie spadającym z góry przedmiotem – może to być narzędzie, oderwany fragment budowli, innego sprzętu.