Jak zdobyć projekt budowlany

Jak zdobyć projekt budowlany

Prawo budowlane należy do najbardziej rygorystycznych przepisów – określa bowiem możliwość budowania i korzystania z budynków. Aby wybudować i mieszkać lub korzystać z lokalu, formalnie i rzeczywiście musi on gwarantować bezpieczeństwo takiego użytkowania. Dlatego też zanim otrzymamy możliwość rozpoczęcia budowy, już na etapie planów należy spełnić niezmiernie dużo różnych warunków. Jednym z nich jest projekt budowlany. Nie wystarczy przy tym odręcznie narysować plan domu, w jakim będziemy mieszkać. Projekt to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie i może zostać wykonany jedynie przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz praktykę popartą dokumentami. Taka osoba swoim autorytetem i pod groźbą utraty prawa do wykonywania zawodu ręczy za prawidłowość wszystkich elementów projektu. Jest to gwarancja, że wybudowany według tego planu dom lub inny budynek będzie spełniał wszelkie warunki umożliwiające bezpieczne korzystanie z niego. Dlatego też projekt budowlany jest niezwykle skomplikowanym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Precyzja jest tu kluczowa – dokonuje się odpowiednich wyliczeń, już na etapie projektu można określić jaki rodzaj materiału będzie użyty, jak ciężki dach może pokrywać budynek, czy rozsądne jest projektowanie piwnicy i jakiej wielkości mogłaby ona być. Projekt jest podstawowym dokumentem wygadanym aby otrzymać pozwolenie na budowę.