Instalacje rozsączające

Instalacje rozsączające

W ostatnim czasie coraz więcej usłyszeć możemy na temat instalacji rozsączających. Pozwalają one nam w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Natomiast w sieci kanalizacyjnej system włączony do kolektora może odebrać z niego nadmiar ścieków odpadowych. Większość z nas wie, że retencja jest czasowym zatrzymaniem nadmiaru odprowadzanej wody deszczowej z powierzchni trwałych budynku i terenu w czasie długotrwałych bądź też intensywnych opadów. Woda w tej sytuacji jest stopniowo uwalniana z ustawionym natężeniem przepływy do kanalizacji deszczowej. Rozsączanie to natomiast odbiór wody deszczowej, a następnie odprowadzenie jest z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. System rozsączania pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscy powstania opadu, a następnie na zachowaniu naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych.