Instalacje bez przecieku

Instalacje bez przecieku

Wiele osób podczas projektowania instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych zapomina o bardzo ważnym elemencie. Chodzi tutaj oczywiście o zachowanie ciągłości izolacji w miejscu zamocowania rur do ściany lub stropu. W miejscach tych istnieje ryzyko wystąpienia mostków termicznych, czyli bezpośredni przepływ ciepła pomiędzy rurą a zamontowaną na niej obejmą. Takie coś doprowadzić może do zjawiska kondensacji pary wodnej. Para wodna, która będzie się skraplać będzie również zwiększała ryzyko korozji rur i elementów instalacji. Ponadto może to doprowadzić do powstawania nieestetycznych zacieków. One natomiast sprzyjają rozwojowi grzybów i pleśni. Więc jak widzimy bardzo ważne jest to aby zapobiegać takim sytuacją, więc nasze instalacje wodne muszą być dobrze zamontowane, tak by nie było żadnego przecieku. Wiele osób pragnie aby instalacje wodne jak i kanalizacyjne, czy grzewcze zapewniały nam komfort mieszkalny. Dlatego o tym należy pamiętać już podczas projektowania, a potem podczas montowania.