Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania

Jednym z elementów prac wykończeniowych po budowie domu jest instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania następuje po ówczesnej instalacji izolacji termicznej podłogi i ścian. Instalacja centralnego ogrzewania jest więc drugą warstwą kładzioną po izolacji termicznej. Rury instalacji ogrzewania układa się pomiędzy płytami styropianu, który służy za izolację budynku. Metoda układania rur w styropianie jest dobra dzięki temu, że niweluje ona straty ciepła powstające na odcinkach przesyłowych. Podczas kładzenia rur należy zwrócić dużą uwagę na wysokość umieszczanych rur, które mają służyć za połączenia z grzejnikami. Powinny one być ustawione na odpowiedniej wysokości. Należy więc wcześniej wymierzyć rozmiary grzejników, które będą podłączane do instalacji cieplnej, oraz obliczyć na jakiej wysokości będą znajdować się ich połączenia. Na tym etapie budowy zazwyczaj nie ma w domu jeszcze ani parapetów ani posadzek, tak więc pomyłka jest bardzo możliwa, ponieważ nie istnieją żadne punkty odniesienia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wymierzenie wysokości łączeń i odpowiednie ich oznaczenie. Jednym z ostatnich kroków podczas montażu instalacji cieplnej jest sprawdzenie ciśnienia i wykonanie próby ciśnieniowej. Może się okazać, że połączenia są nieszczelne i będzie trzeba to naprawić.