Dekarz i jego zadania na placu budowy

Mówi się, że w budowanym domu najważniejsze role przypadają takim elementom inwestycji jak fundamenty oraz dach. Tą właśnie drugą z wymienionych konstrukcji budowlanych zajmuje się fachowiec nazywany dekarzem. Odpowiada on za całość konstrukcji dachowej, która powinna zapewnić mieszkańcom domu bezpieczeństwo, komfort, odpowiednie zabezpieczenie przed różnorodnymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego tak ważne jest, by nasz fachowiec posiadał odpowiednią wiedzę, umiał czytać rysunek techniczny, posiadał też wiedzę z zakresu geometrii przestrzennej oraz po prostu trochę wyobraźni, gdyż potrzebne to czasem bywa, gdy w czasie wykonywania prac powstaje problem. Praca dekarza jest jedną z najniebezpieczniejszych na terenie budowy, z uwagi na znaczne wysokości, w jakich musi pracować oraz różne zagrożenia wynikające chociażby ze stopnia kata nachylenia dachu – dlatego dekarz sam powinien wykonywać rusztowania, służące do wykonywania prac dekarskich. Zazwyczaj dekarz przy wyrobie niezbędnych elementów dachu pracuje sam, natomiast już przy montowaniu poszczególnych elementów na dachu musi mieć pomocnika lub pomocników. Dekarz wykonując swoja prace, musi opierać się też o projekt dachu, ujęty w projekcie całego budynku, dostosowuje do niego technikę wykonania dachu i poszycia. Praca dekarza, z uwagi waśnie na niosące z sobą zagrożenia, wykonywana jest generalnie w godzinach dziennych, przy dobrych warunkach pogodowych.