Czy zezwolenie na budowę jest zawsze niezbędne

Jeśli chcemy budować dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze lub budynek na przykład pod usługi, zawsze występujmy o pozwolenie na budowę takich obiektów, aby nasza inwestycja nie została zakwalifikowana przez nadzór budowlany jako samowola budowlana, bowiem wtedy często władze nakazują rozbiórkę takiego obiektu. Są jednak pewne budynki, jak też obiekty budowlane, na których realizacje nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Do takich obiektów należą chociażby budynki gospodarcze, których powierzchnia zabudowy nie przekracza dziesięciu metrów kwadratowych, to samo dotyczy altanek i wiat, jednak na obszarze 1 tysiąca metrów kwadratowych takich obiektów nie można wybudować bez zezwolenia więcej niż dwa. Jeżeli jesteśmy posiadaczami lub dzierżawcami ogródka działkowego typu pracowniczego, możemy tam wybudować bez zezwolenia domek letniskowy lub budynek gospodarczy o powierzchni parteru nie przekraczającej 25 metrów kwadratowych, jak też o wysokości do 5 metrów. W sytuacji, gdy posiadamy działkę siedliskową i znajdujące się tam zabudowania, możemy nie uzyskiwać pozwolenia na obiekty gospodarcze, których powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 35 metrów kwadratowych powierzchni, przy czym konstrukcja nie może być szersza niż 4,8 metra. Jeżeli realizujemy budowę, a zachodzi potrzeba wybudowania obiektów czasowo przeznaczonych do obsługi związanej z budowa, na przykład do składowania materiałów budowlanych, też zezwolenie nie będzie wymagane.