Czy każda budowa musi mieć kierownika

kierownik budowy czy zawsze jest wymagany

Po otrzymaniu już właściwego pozwolenia na budowę domu, następnym krokiem będzie złożenie zawiadomienia, kiedy zamierzamy rozpocząć prace budowlane. Równolegle z tym dokumentem jesteśmy obowiązani poinformować nadzór budowlany, jaką osobę wybieramy na kierownika naszej inwestycji, bez tego nie będziemy mogli rozpocząć prac budowlanych. Tak więc okazuje się, że każda budowa musi mieć swojego kierownika, odpowiedzialnego praktycznie za całość nadzoru nad prowadzonymi pracami. Częstą praktyką jest, że kierownikiem budowy zostają architekci czy projektanci, u których nabyliśmy właśnie projekt – taki kierownik budowy powinien mieć niezbędne uprawnienia budowlane do wykonywania tego rodzaju nadzoru budowlanego. Podstawowymi zadaniami, jakie należą do kierownika danej budowy, jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie realizowanej inwestycji, aby pracownicy czuli się bezpieczni oraz nadzór, czy prace budowlane przebiegają zgodnie z projektem. Kierownik budowy obowiązkowo prowadzi dziennik budowy, gdzie zapisuje wszystkie kolejne etapy realizowanej inwestycji, uwagi bieżące dotyczące budowy – taki dziennik będzie następnie podstawą, jedną z kilku, do odbioru i zatwierdzenia gotowego już budynku. Jeżeli już budynek jest w stanie surowym, zadaszony i będą rozpoczynane dalsze prace wykończeniowe, a dotychczasowy kierownik budowy nie posiada uprawnień na przykład z zakresu prac instalacji elektrycznej czy sanitarnej, powołani musza być następni kierownicy, posiadający takie właśnie uprawnienia.