Co to są warunki zabudowy i jak je uzyskać

Jeżeli posiadamy działkę lub planujemy zakupić taką działkę pod budowę domu, a poza tym jest ona ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy jako miejsce pod zabudowę jednorodzinną, nie będziemy mieli raczej problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu. Jednak jeśli dany teren nie jest objęty takim planem, niezbędne będzie uzyskanie warunków zabudowy, czyli dokumentu, który dokładnie określi, jaki dom możemy wybudować, jakie spełnić przy tym warunki itp. Wniosek tego rodzaju składamy w urzędzie gminy, właściwym miejscowo, jednakże niezbędne do otrzymania warunków zabudowy są pewne wymogi, które nasza działka powinna spełniać. A więc na pewno działka musi mieć zagwarantowany dojazd, a więc łączność, nawet pośrednią, z droga publiczną oraz nie może to być teren leśny czy tez rolniczy, który wymaga decyzji o zmianie przeznaczenia. Ważne jest też, jakie media posiada nasz przyszły teren inwestycyjny, inaczej mówiąc czy działka jest uzbrojona. Konieczne jest też, aby w bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdowała się przynajmniej jedna nieruchomość zabudowana, da to powiem właściwą podstawę do otrzymania warunków. Dopiero przedstawione warunki, jeśli wystąpią wszystkie łącznie, stanowią podstawę do otrzymania w kwestii warunków zabudowy danego terenu. Stosowny formularz, który należy złożyć w tej sprawie, możemy wydrukować sobie z Internetu, poza tym każda gmina powinna posiadać tego rodzaju druki.