Co to jest certyfikat energetyczny budynku

Na terenie Polski już czwarty rok obowiązują przepisy dotyczące certyfikatów energetycznych, jakie powinny posiadać budowane domy. Do tego rodzaju regulacji prawnej jesteśmy jako państwo zobowiązani traktatami unijnymi oraz znormalizowanymi przepisami rodzimego prawa budowlanego, które mówi, że wszystkie budynki mieszczące mieszkania, które są przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a są oddawane do użytkowania – powinny posiadać właśnie dokument zawierający charakterystykę energetyczną. Dokument tego rodzaju, po jego wydaniu zachowuje swoją ważność przez całe 10 lat, po czym należy ponownie dokonać badania pod względem energetycznym budynku. Sam certyfikat to nic innego jak dokument, który opisuje, jakie zapotrzebowanie na energię jest w danym budynku, czyli inaczej mówiąc, ile ciepła potrzeba zużyć w skali roku, żeby budynek był dogrzany w odpowiedni sposób. Wskaźnik energetyczny budynków określony jest w kilowatogodzinach, obliczonych na jeden metr kwadratowy powierzchni danego budynku. Kwestia związana z energetyczna klasa budynków ma bezpośredni związek z dążeniem krajów Unii Europejskiej, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a więc redukcji dwutlenku węgla, bowiem od roku 2020 praktycznie wszystkie budynki, które będą budowane na terenie Unii, będą musiały spełniać normy minimalnego zużywania energii.