Budownictwo wodne – związane z naturą i ekologią

Budownictwo wodne – związane z naturą i ekologią

Budownictwo wodne jest bardzo mocno powiązane z naturą. Jego zadaniem jest ochrona przed wodą, w przypadku wystąpienia żywiołu, oraz techniczne wykorzystanie wody rzek, jezior, strumieni dla dobra środowiska i człowieka. Bardzo ważnym elementem budownictwa wodnego jest prowadzenie prac zgodnie z ekologią danego terenu, tak aby nie zaburzyć równowagi pomiędzy techniką a przyrodą. Jakie zadania stoją przed budownictwem wodnym? Zagospodarowywane są technicznie zlewnie, aby zwiększyć retencyjność zbiorników – spowalnia się odpływ, wykonuje małe zbiorniki wodne, stawy, dla potrzeb rolnictwa. Na wielu strumieniach, czy górskich rzekach o szybkim nurcie, siłą nurtu wody zabierane są kamienie z dna, tworząc rumowiska. Budowane są zapory, stopnie wodne, które zatrzymują rumowiska, nie pozwalając na blokowanie przepływu wody w spokojniejszych partiach. Regulowane są biegi rzek i potoków, szczególnie tych przepływających przez miasta, tworząc jednocześnie mury oporowe wzdłuż ich biegu, naturalnie wkomponowane w otoczenie. Budowane są mury oporowe wzdłuż biegu rzek, na odcinkach, na których wylewająca się z koryta woda mogłaby zagrozić bezpieczeństwu otoczenia. Dzięki budownictwu wodnemu powstają mosty, sztolnie energetyczne. W gestii budownictwa wodnego znajdują się poldery, wały przeciwpowodziowe, jazy, zbiorniki przeciwpowodziowe. Na każdym odcinku budowy związanej z wodą, priorytetem jest jak najlepsze wkomponowanie budowli kamiennych, betonowych w otoczenie.