Budownictwo sakralne

Budownictwo sakralne

Kościoły to obiekty budowlane podlegające oczywiście normalnym regulacjom, funkcjonującym w prawie budowlanym. Zasady budowania kościołów są identyczne jak wszystkich innych budynków. W ostatnich latach budownictwo sakralne – jakby wbrew danym statystycznym wskazującym na zmniejszającą się liczbę obywateli korzystających z tego typu miejsc – przeżywa jakby fazę rozwoju. W wielu miejscowościach toczą się budowy, rosną wysokie wieżyce, obok kościołów powstają pomieszczenia mieszkalne. Dla części polskich miast ten sektor budownictwa stanowi dość znaczące źródło przychodów dla regionalnych przedsiębiorstw – producentów lub dystrybutorów materiałów budowlanych – ale również jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, takie jak gaz, prąd, woda. Oczywiście taka budowa to również miejsca pracy, choć wiele osób podejmuje się pomocy w budowaniu świątyń dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Jedynym minusem budownictwa sakralnego we współczesnych systemach urbanizacyjnych jest usytuowanie często w samym środku osiedli, gdzie już same roboty są uciążliwe dla mieszkańców, zaś po wybudowaniu pojawia się kwestia słyszalnych odgłosów dzwonów kilkakrotnie w ciągu dnia. Formalnie jednak dźwięki te nie stanowią podstawy do ograniczenia tej możliwości. Nie ulega jednak wątpliwości, że dzięki walorom estetycznym, kościoły stanowią doskonałe uzupełnienie surowego krajobrazu miejskich osiedli.