Budowa dróg

Budowa dróg

Z związku z pojawieniem się możliwości dofinansowywania przez Unię Europejską wielu przedsięwzięć w ramach różnych projektów, państwo podjęło działania na różnych polach, aby taką pomoc wykorzystać w maksymalny sposób. Jedną z dziedzin które udało się włączyć do strategii rozwoju są drogi. Nie trzeba nikomu tłumaczyć ani przekonywać, że stan dróg w naszym kraju nie należy delikatnie mówiąc do najlepszych. Mówiąc wprost – drogi mamy tragiczne. Plany i projekty formułowane przez komórki państwowe na różnych szczeblach przewidywały nie tylko rozbudowę sieci komunikacyjnej, ale także remonty dróg już istniejących. Ostatnie kilka lat upłynęło pod znakiem ogromnych prac na szeroką skalę, jakie były prowadzone właściwie w każdym mieście, ale również w mniejszych miejscowościach, na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Środki unijne były wykorzystywane w maksymalny możliwy sposób, aby udało się zrobić jak najwięcej. Do dzisiaj prowadzone są liczne remonty i zauważalne są zmiany w strukturze komunikacyjnej kraju. Wiele dróg wygląda dziś już inaczej, powstały upragnione w wielu miejscach obwodnice, z wielu miejsc zniknęły korki. Niestety, w dalszym ciągu bolączką naszej rzeczywistości jest jakość wykonania, która powoduje że zbudowane drogi i autostrady trzeba niemal natychmiast łatać, naprawiać i remontować. Nie nauczyliśmy się, że lepiej jest zrobić coś solidnie – niestety.