Bezpieczeństwo na budowie

Bezpieczeństwo na budowie

Zawody wykonywane bezpośrednio na terenie budowy naturalnym porządkiem rzeczy narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z wykonywanymi pracami. Oczywiście każdy zawód w pewnym sensie jest narażony na swoiste ryzyko, jednakże istnieją stanowiska, które w oczywisty sposób ponoszą większe ryzyko od innych. Pracownicy sektora budowlanego stanowią grupę, która w szczególny sposób powinna odnosić się do przepisów BHP. Niestety, rzeczywistość pokazuje, iż właśnie przedstawiciele zawodów budowlanych stosują się do tych zasad niezwykle rzadko. Współcześnie dzięki bardzo rygorystycznym przepisom budowlanym udaje się stosować działania prewencyjne poprzez liczne kontrole na budowach – jednakże pracownicy placów budów nie przywiązują dużej uwagi do swojego bezpieczeństwa pracy. Jednym z powodów jest oczywiście rutyna, która w każdym zawodzie może być zwodnicza ale przy wykonywaniu czynności budowlanych stanowić może wyjątkowe zagrożenie. Pracownicy obsługujący maszyny budowlane lub wykonujący określone prace, robiąc to wiele lat, nabierają pewności siebie i przestają zwracać uwagę na ewentualne zagrożenia. Bezpieczeństwo jest postrzegane jako coś naturalnego a dopiero pojawienie się sytuacji niebezpiecznej pokazuje że coś takiego może wydarzyć się w każdej chwili. Nie da się z pewnością wyeliminować sytuacji niebezpiecznych – można jedynie wpływać na świadomość tych zagrożeń.