inteligentny dom

Ludzkie błędy przyczyną katastrof budowlanych

Ludzkie błędy przyczyną katastrof budowlanych

Każdy szuka oszczędności. Czy jednak oszczędzanie w budownictwie ma sens? Każda budowla, która nie jest prowadzona zgodnie z zaleceniami kierownictwa nadzorującego budowę, oraz nie stosująca się do wydanych ekspertyz i orzeczeń, może stanowić potencjalne zagrożenie w przyszłości dla ludzi, natury,

Kiedy rozpoczyna się proces budowlany

Kiedy rozpoczyna się proces budowlany

Każdy proces budowlany rozpoczyna się od przygotowania projektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego i jego akceptacji i wydania pozwolenia na rozpoczęcie budowy przez właściwy organ administracyjny, co musi być decyzją ostateczną. Realizacja budowy następuje poprzez samego inwestora, bądź na jego

Budownictwo wodne – związane z naturą i ekologią

Budownictwo wodne – związane z naturą i ekologią

Budownictwo wodne jest bardzo mocno powiązane z naturą. Jego zadaniem jest ochrona przed wodą, w przypadku wystąpienia żywiołu, oraz techniczne wykorzystanie wody rzek, jezior, strumieni dla dobra środowiska i człowieka. Bardzo ważnym elementem budownictwa wodnego jest prowadzenie prac zgodnie z

Praca w budownictwie wymaga absolutnego przestrzegania przepisów BHP

Praca w budownictwie wymaga absolutnego przestrzegania przepisów BHP

Budownictwo jest dziedziną, w której występuje duże zagrożenie dla pracowników. Jedynie absolutne stosowanie się do przepisów BHP, na każdym etapie wykonywanych prac budowlanych może zabezpieczyć pracowników przed wypadkiem. Przygotowanie do pracy, pracownik ekipy budowlanej musi rozpocząć od szkolenia BHP, stosownego

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie

Według statystyk, około 25% wszystkich wypadków zaistniałych podczas prac budowlanych stanowią wypadki śmiertelne. Analizując stanowiska budowlane, na pierwszych miejscu jest ilość wypadków z udziałem pomocniczych robotników budowlanych, a na kolejnym – murarzy. Kolejne grupy zawodowe to cieśle, dekarze, elektrycy, operatorzy

Zanim ekipy budowlane wejdą na plac budowy

Zanim ekipy budowlane wejdą na plac budowy

Rozpoczęcie jakiejkolwiek budowy wymaga bardzo starannego i dokładnego przygotowania. Przede wszystkim należy przeprowadzić badania gruntu i na podstawie wyników opracować plan prowadzenia robót, przygotować wymagane materiały budowlane. Ocenę techniczną gruntów przeprowadzają geotechnicy. Geotechnika jest jedną z technicznych nauk, która zajmuje

Ważne znaczenie murów oporowych

Ważne znaczenie murów oporowych

Mury oporowe, to ściany, elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie, wzmocnienie skarby, nabrzeża, muru, budynku. W ostatnich latach zanotowano wiele osunięć ziemi, nawet w takich miejscach, w których od stuleci ten problem nie występował. Wiele budynków mieszkalnych osunęło się wraz

Katastrofy budowlane i ich przyczyny

Katastrofy budowlane i ich przyczyny

Według definicji, katastrofa budowlana to nagłe i niespodziewane zniszczenie obiektu budowlanego, nie zamierzone przez człowieka. Przed rozpoczęciem każdej budowy, szczególnie takiej o bardzo dużym znaczeniu i równie dużych gabarytach, wykonywanych jest szereg ekspertyz, które wyraźnie określają rodzaj i jakość podłoża,

Wały przeciwpowodziowe konieczną ochroną terenów zalewowych

Wały przeciwpowodziowe konieczną ochroną terenów zalewowych

W Polsce wiele rzek jest nieuregulowanych, zachowało swój pierwotny, dziki charakter. Okoliczne krajobrazy są rzeczywiście piękne, przyroda bujnie się rozwija, tereny stają się siedliskiem dla wielu ptaków i zwierząt, ale natura jest nieobliczalna i w sytuacji, gdy nad Polskę nadciągają